Untitled

By: Colossal Mosquito | 1 Year | Syntax: Plain Text | Views: 2'744
URL http://paste.itunix.eu/view/8344d239

  1. while true; nc -l -p 8888 < plik; done - to będzie wysyłać plik nieskończenie wiele razy na porcie 8888
  2. nc localhost 8888 > zapis_do_pliku odbierze plik na porcie 8888

Reply to "Untitled"

Here you can reply to the paste above